วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550

Courses at Boalt

แนวข้อสอบเก่าวิชาการจัดการมลพิษ

1. Polution Concept International Law แตกต่างและคล้ายกับนิยามกับคำว่ามลพิษในประเทศไทยอย่างไร
2. แนวคิดและการจัดการแบบผสมผสานเป็นอย่างไร
3. หลักกหารของ Green Technology มีอย่างไร
4. ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงสะอาดจริงหรือ
5. เทคโนโลยี ETV มีความสำคัญอย่างไรและประเทศไทยมีการทำโครงการนี้อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร
หน้า 1 ..

ความคิดเห็นที่ 1

แป๋ม
24 กรกฎาคม 2550
เวลา : 16:44


แบบว่าได้ข้อสอบแล้วขอคำตอบด้วยได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: